hotro.nait.vn

Trang hotro.nait.vn được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ cho các đơn vị / địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ứng dụng CNTT trong việc quản lý và điều hành.

  1. Xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ 1 ATTT mạng LAN của UBND cấp xã
  2. Hỗ trợ về sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ
  3. Hỗ trợ sử dụng Hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice
  4. BKAV-Endpoint
  5. Hệ thống CSDL quốc gia về KNTC
  6. Đường truyền số liệu chuyên dùng
  7. Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn Thông tư 03 của Bộ TTTT
  8. ICT anti NCOV
  9. Các công cụ