Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice
  1. File PDF: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 30
  2. File PDF: Hỏi đáp về Nghị định 30
  3. Công cụ sửa file word trên VNPT-iOffice bằng MS Word