Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông tin chung

Đề thi gồm 02 bài thi: bài thi LÝ THUYẾT (trắc nghiệm) và bài thi THỰC HÀNH. Hai bài thi là bắt buộc và cả 2 bài phải đạt tối thiểu 5 điểm thì mới đạt yêu cầu.

Đề thi ứng dụng CNTT cơ bản được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng của đủ 06 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Đăng ký thi

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  1. Đơn đăng ký thi cấp chứng chỉ tải về tại đây: Mẫu đơn đăng ký
  2. 02 ảnh 3x4.
  3. Bản photocopy CCCD.

Phần thi lý thuyết

Phần thi lý thuyết được thực hiện bằng phần mềm trắc nghiệm trên máy.

Đề thi bao gồm 25 câu NGẪU NHIÊN trong trong 6 Module ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đồng thời thứ tự đáp án của mỗi câu hỏi là NGẪU NHIÊN so với tài liệu trong ngân hàng câu hỏi.

Thời gian làm bài: 30 phút.

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm tham khảo ở đây.

Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm:

Phần thi thực hành

Thời gian làm bải thực hành 60 phút, thực hiện trực tiếp trên máy tính. Nội dung đề thi thực hành tập trung vào các kỹ năng:

Một số đề thi thực hành tham khảo:

đề tham khảo 01 đề tham khảo 02 đề tham khảo 03 đề tham khảo 04
đề tham khảo 05 đề tham khảo 06 đề tham khảo 07 đề tham khảo 08