Hướng dẫn cài đặt Tool gia hạn / thay đổi thông tin

I. ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TOKEN SAFENET

  1. Download: Trình điều khiển thiết bị - TokenManager hoặc link trên ca.gov.vn
  2. Giải nén và cài đặt phần mềm vào máy tính (Máy tính phải có kết nối internet)
  3. Cắm Token vào máy. Một thông báo “Cập nhật thông tin mới” hiện lên, Chọn “Có” và nhập mật khẩu thiết bị.

II. ĐỐI VỚI THIẾT BỊ BIT4ID

  1. Download: Trình điều khiển USB Token Bit4ID hoặc link trên ca.gov.vn
  2. Giải nén và cài đặt phần mềm vào máy tính (Máy tính phải có kết nối internet)
  3. Giải nén folder : BCY_T_F -  chạy file:  Plugin Bit4ID.exe
  4. Cắm Token vào máy. Một thông báo “Cập nhật thông tin mới” hiện lên, Chọn “Có” và nhập mật khẩu thiết bị.